Centre for Language
and Communication
Learn. Practice. Succeed.

Pregătirea pentru testarea TOEFL


Testul TOEFL este unul dintre cele mai respectate teste de limba engleză din lume, recunoscut de circa 8.500 de colegii, universități și agenții din peste 130 de țări, printre care Australia, Canada, Marea Britanie și Statele Unite. Un scor obţinut la examenul TOEFL este valabil timp de doi ani (după expirarea termenului certificatul nu va mai fi recunoscut oficial).

Testul de 4 ore are 4 secțiuni. Fiecare dintre acestea are menirea de a evalua principalele abilităţi lingvistice şi este focusată pe utilizarea efectivă a limbajului folosit în preponderenţă în mediul academic. În timpul testului  studenților li se permite să ia notițe. Testul nu poate fi dat mai des o dată în săptămînă. Afla mai mult
    Secțiunea de vorbire este  format din șase sarcini: două sarcini independente și patru sarcini integrate. În cadrul celor două sarcini independente, studenţii trebuie să răspundă la căteva întrebări care presupun expunerea opiniei proprii pe careva teme familiare. Acestea au menirea de a evalua capacitatea lor de a vorbi spontan și de aşi expune ideile în mod clar și coerent. În două dintre sarcinile integrate, studenţii vor citit un pasaj scurt, vor asculta o prelegere a unui curs universitar sau o conversație despre viata în campusul universitar pentru ca ulterior să răspundă o întrebare prin combinarea informațiilor corespunzătoare din text și materialul audio. În cele două sarcini integrate rămase, studenţii vor  asculta o prelegere, curs universitar sau o conversație despre viata din campus și apoi vor trebui să răspundă la o întrebare cu privire la ceea ce au auzit. În sarcinile integrate sunt evaluate capacităţile de sintetizare a informaţiei a studenţilor și transmiterea eficientă a  informației expuse în materialele citite și ascultate. Studenţi pot lua notițe despre ce au citit și ce au ascultat și pot utiliza notele lor pentru  aşi pregăti răspunsurile. Studenţilor le este dat un timp scurt de pregătire, înainte de a începe să vorbească. Răspunsurile sunt înregistrate digital, trimise către rețeaua Scoring Online ETS (OSN), și evaluate de către 3-6 evaluatori.
  1. Scrierea
    La secțiunea scris sunt testate capacităţile de scriere ale studentului într-un limbaj academic și constă din două sarcini: o sarcină integrată și o sarcină independentă. În sarcina integrată, studenţii vor citit un pasaj pe un subiect academic și apoi vor asculta un discurs al unui vorbitor despre același subiect. Studentul va scrie apoi un rezumat cumulînd ideile importante ale fragmentului ascultat și va trebui să explice modul în care acesta se referă la ideile cheie ale pasajului citit. La sarcina independentă, studentul trebuie să scrie un eseu în care explică și să susțină opinia cu privire la un subiect, este necesară nu doar expunerea unor preferinţe şi alegeri personale, ci şi argumentarea lor. Răspunsurile sunt trimise la OSN ETS și evaluate de către patru evaluatori.
Sarcina Descrierea Timpul aproximativ acordat
Citirea 3–4 paragrafe, fiecare conţine 12–14  întrebări   60–80 minute
Audierea 6-9 paragrafe, fiecare conţine 5-6 întrebări 60–90 minute
Pauza   10 minute
Vobirea 6 sarcini 20 minute
Scrierea 2 sarcini 50 minute