Centre for Language
and Communication
Learn. Practice. Succeed.

Engleza


LinguaFranca a elaborat și croit sistemul de nivele în conformitate cu recomandările Consiliului Europei și a adoptat sistemul unic de evaluare a competențelor lingvistice- Common European Framework of Reference. Toate certificatele oferite absolvenților LinguaFranca atestă nivelul de cunoaștere a limbilor străine atins de către aceștea în corespundere cu standardele europene stabilite. Studenții de la LinguaFranca își pot confirma cu ușurință cunoașterea limbii engleze pe plan internațional.

Studenții noștri care au avut o prezență la ore de nu mai puțin de 70% din numărul total de ore acordate studiului și a susținut cu succes examenul final, vor primi Certificate of Achievement. Certificatele LinguaFranca sunt recunoscute de Ministerul Educației al Republicii Moldova.

Cursul LinguaFranca este conceput pe un termen mai extins pentru a oferi cel mai eficient mod de îmbunătăţire a competenţelor lingvistice și a obține cel mai bun rezultat.

Lecțiile la LinguaFranca se desfășoară de 3 ori în săptămînă a cite 90 minute fiecare. În total beneficiați de 44 de ore de studiu intensive. Fiecare semestru se încheie cu o testare orală și una scrisă.

De ce să ne alegeți LinguaFranca?

Toate cursurile sunt predate de traineri certificați internațional cu experiență de predare impresionantă

Numai la noi veți găsi:
  • un stil de predare relaxant și distractiv
  • module clare și bine structurate
  • prezentări whiteboard
  • video și fișiere MP3 autentice
  • corecție instantanee pe tot parcursul lecției
  • link-uri interactive (pentru consolida materialul studiat și verificați-vă on-line)
 Procesul de predare nu se încheie cu lecția. Noi menținem o legătură strânsă cu toți
studenții noștri, oferind feedback constant și oferind meditații la cerere.

Sistemul de nivele LinguaFranca in conformitate cu CEF


CEF Un nivel de 8 săptămîni          Numărul de ore LF Numărul de ore recomandat de CEF Competențe
Basic
A 1
Nivelul începător
A1.1 88 90-100 Studentul poate înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoior concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva și să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuința, relații, ce îi aparține). Poate să răspundă aceluiși tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent și distinct și se arată cooperant).
A1.2
A2
Nivelul elementar
A2.1 88 180-200 Studentul poate înțelege fraze izolate și expresii frecvent folosite în relația cu domeniile imediate de prioritate (informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurător și evoca subiecte familiare și obișnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.
A2.2
B1
Nivel pre-intermediar
B1.1 264 350-400 Studentul poate înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Poate să se descurce în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrie o speranță sau un țel și să expună pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.
B1.2
B1.3
B1.4
B1+
Nivel intermediar conversațional
B1+.1
B1+.2
B2
Nivel intermediar
B2.1 176 500-600 Studentul poate înțelege conținutul esențial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate și să expună avantajele și inconvenientele diferitelor posibilități.
B2.2
B2.3
B2.4
Academic
C1
Academic
Nivel avansat
C1 220 700-800 Studentul poate înțelege o mare gamă de texte lungi și exigente, cât și să sesizeze semnificații implicite. El poate să se exprime spontan și cursiv, aproape fără să pară că-și caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient și suplu în viața socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar și bine structurat, și să-și manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare și de coeziune a discursului.
C2*
Nivel
Mastery
C2 264 1000-1200 Studentul poate înțelege, fără efort, practic orice citește sau aude. Poate restitui fapte și argumente din diverse surse scrise și orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător și într-un mod precis și poate să facă distincție între nuanțe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.